6 minutenzone

De eerste 6 minuten na intrede van een circulatiestilstand zijn cruciaal!

"6 minutenzone" is de aanduiding voor de omgeving waarin men binnen 6 minuten:

Een circulatiestilstand herkent en direct 112 belt

Start met hartmassage/beademing

Eén of meerdere stroomstoten geeft met een AED (Automatische Externe Defibrillator)

Lees meer

6 minutentrainingen

GHV organiseert als eerste stichting in Nederland zogenaamde 6-minutentrainingen.
Wat maakt het verschil?

  • In de Reanimatie-/AED cursus staat de reanimatietechniek centraal.

  • In de 6-minutentraining staan alle aspecten van de burgerhulpverlening centraal. 

De 6-minutentraining is een scenariotraining waarin het snel en doeltreffend handelen in een 6 minutenzone wordt geoefend. 

Lees meer