Aanmeldformulier

Op deze pagina kunt u uzelf aanmelden voor trainingen. Kies de gewenste training, voer uw gegevens in en verstuur het formulier.
Voor de 6-minutentraining betaalt u een eigen bijdrage van €5, voor de 6-minutenbasiscursus betaalt u €10, hierbij wordt tevens uw certificaat verlengd.
Deelname aan voorlichtingen is kosteloos. Op de pagina over elke cursus vindt u informatie over de locatie en eventuele opmerkingen.
Voor BLS- en PBLS-cursussen kan de instructeur een eigen prijs hanteren, deze vindt u op de pagina betreffende deze cursus.

Let op: Bij 6-minutentrainingen en 6-minutenbasiscursussen kunt u uitsluitend deelnemen als u reeds een (geldig) diploma voor reanimatie heeft (of vergelijkbaar: EHBO, BHV e.d.).
Heeft u nog geen reanimatie-diploma? Doe dan mee aan een estafette of BLS-cursus, hiermee behaalt u uw reanimatie-diploma.
Vragen bij het aanmelden? Neem contact op met onze planningsfunctionaris via [email protected]

Persoonsgegevens
Geboortedatum *