De werkzaamheden van de stichting vloeien rechtstreeks voort uit de doelen van de organisatie,
namelijk doelstelling namelijk het vergroten van de slagingskans van reanimaties
in de provincie Groningen door goede burgerhulpverlening en het
beschikbaar (laten) stellen van voldoende AED’s, in de provincie Groningen.

Deze doelen realiseert GHV in 2021 door:

– het werven, trainen en bijscholen van burgerhulpverleners in alle gemeenten

– het aanbieden van nazorg aan ingezette burgerhulpverleners

– (stimuleren van) het registreren van burgerhulpverleners in het landelijk oproepsysteem HartslagNu

– stimuleren van de aanschaf van AED’s bij overheden, organisaties, bedrijven en particulieren

– (stimuleren van) het registreren van actieve AED’s in het landelijk oproepsysteem HartslagNu

– het informeren van overheden, organisaties, bedrijven en particulieren

– het onderhouden en beheren van bestanden van HartslagNu

– aangaan van lokale, regionale, provinciale en landelijke contacten