Missie & Visie

(Ga met de muis over het huis en klik aan....)

Uitgangspunten identiteit Stichting Groningen HartVeilig

Bestaansrecht van Stichting Groningen HartVeilig (GHV)

Stichting Groningen HartVeilig is uniek in het bieden van kwalitatief hoogstaande reanimatie;
zowel in de uitvoering van de reanimatie zelf, als door de mensen die deze verrichten. Dit wordt mogelijk gemaakt door de (door GHV ontwikkelde) 6-minutentraining, de nadruk op de herhaling hiervan en door de professionele nazorg na een reanimatie.

De ambitie van Stichting Groningen HartVeilig

Stichting Groningen HartVeilig streeft naar zonegericht 6-minutentrainen, op wijk en straat niveau, om zo de kwaliteit van de burgerhulpverlener te waarborgen en de slagingskans van de reanimatie te vergroten.

De drijfveer van Stichting Groningen HartVeilig

De drijfveer is het ‘waarom’ van Stichting Groningen HartVeilig. Het geeft aan waarom Stichting Groningen HartVeilig bepaalde activiteiten ontplooit.

De drijfveer: ‘SLAGINGSKANS VAN DE REANIMATIE VERGROTEN’:

  • inspireert
  • is maatschappelijk relevant
  • en beschrijft het hogere doel en de overtuiging van de Stichting Groningen HartVeilig

De merkwaarden van Stichting Groningen HartVeilig

Onze belangrijkste waarden zijn gegroepeerd in het waardenhuis. De merkwaarden beschrijven het ‘hoe’ van Stichting Groningen HartVeilig. Ze zijn het kompas voor Stichting Groningen HartVeilig, geven de richting aan en bieden tegelijkertijd ruimte.

Het merkhuis bestaat uit vijf merkwaarden:

  • twee basiswaarden,
  • twee onderscheidende waarden en
  • één unieke waarde.

Ze geven richting aan hoe de stichting de dingen doet.

Unieke waarde

De unieke waarde ’ZELFBEWUST DOOR 6-MINUTENTRAINING’ sluit aan bij de drijfveer ‘SLAGINGSKANS VAN DE REANIMATIE VERGROTEN’. Deze waarde geeft het meest de essentie aan van waar de Stichting voor staat.

Onderscheidende waarden

GHV is VANZELFSPREKEND, omdat ze ONMISBAAR IN DE ZORGKETEN (DE KETEN VAN OVERLEVEN) IS. Ze doet dit door de KWALITEIT  van de burgerhulpverlener te WAARBORGEN. Daarin onderscheidt GHV zich, of gaat ze verder dan andere HartVeilig stichtingen. Dit zijn waarden die potentieel in de organisatie zitten. Ze geven sturing aan de beweging die Stichting Groningen HartVeilig wil maken.

Basiswaarden

De basiswaarde is 'PROFESSIONALITEIT'  en ‘DESKUNDIG, VERTROUWEN & VERBINDING’ zijn interne gedragscomponenten. Hier stuurt GHV nadrukkelijk op, maar ze gebruikt ze niet letterlijk in haar positionering. Het zijn waarden waaraan anderen haar herkennen als ze met Stichting Groningen HartVeilig werken. Voor GHV zijn ze vanzelfsprekend.

De identiteit van Stichting Groningen HartVeilig vertaald naar MISSIE en VISIE

GRONINGEN HARTVEILIG

Reanimeren binnen 6-minuten, vanzelfsprekend en onmisbaar in de zorgketen!

Missie

Stichting Groningen HartVeilig is uniek in het bieden van kwalitatief hoogstaande reanimatie; zowel in de uitvoering van de reanimatie zelf als door de mensen die deze verrichten. Dit wordt mogelijk gemaakt door de (door GHV ontwikkelde) 6-minutentraining, de nadruk op de herhaling hiervan en door de professionele nazorg na een reanimatie.

De missie laat zich in een kernboodschap samenvatten: Groningen HartVeilig is een stichting die staat voor:

'Vergroten van de slagingskans van de reanimatie door het waarborgen van de kwaliteit van de burgerhulpverlener'

VISIE

'Efficiënt & noodzakelijke ketenpartner bij reanimaties in de provincie Groningen'.

De kerntaak van Stichting Groningen HartVeilig bestaat uit het leveren van kwalitatief hoogstaande reanimatie, waarbij de slagingskans van de reanimatie centraal staat. Deze kerntaak wordt ondersteund door een belangrijke pijler die sterk bijdraagt aan de kwaliteit van de reanimatie: zelfbewuste burgerhulpverleners.

De uitvoering van Stichting Groningen HartVeilig wordt mogelijk gemaakt door:

  • professionele zelfbewuste burgerhulpverleners;
  • hoge kwaliteit van scenariotraining en van de trainers
  • en een gezonde bedrijfsvoering.

Uitwerking

De burgerhulpverlener kan ZELFBEWUST handelen doordat stichting Groningen HartVeilig de KWALITEIT van de trainingen WAARBORGTdoor hoge kwaliteit van de scenariotrainingen en de professionele nazorg na een reanimatie, waardoor burgerhulpverleners ZELFREDZAAM zijn en ADEQUAAT kunnen reageren.

Stichting Groningen HartVeilig kan haar ambitie alleen waarmaken met deskundige, zelfredzame burgerhulpverleners, wiens daadkracht en betrokkenheid door de patiënt en diens familie wordt ervaren als adequaat en omgeven is door (een sfeer van) VERTROUWEN

VERBINDING;
Door actief naar buiten te treden beoogt Stichting Groningen HartVeilig haar bijdrage aan de zorgketen naar het brede publiek transparant te communiceren. Daarmee maakt ze duidelijk welke ONMISBARE bijdrage van Stichting Groningen HartVeilig verwacht mag worden, alsook aan welke grenzen haar inzet is gebonden.

 

 

(ga met de muis over het huis en klik aan....)