Vacature voor bestuurssecretaris

Algemene informatie

De secretaris van Stichting Groningen HartVeilig (GHV) maakt onderdeel uit van het Dagelijks Bestuur (DB) van GHV. De secretaris ziet erop toe dat het vastgestelde secretariële beleid gevolgd wordt.

 

Taken en verantwoordelijkheden

 • Organisatie vergaderingen
  • Bestuursvergaderingen bijwonen 1x per 6 weken
  • Notuleren tijdens vergaderingen
  • Verslag na goedkeuring verspreiden onder de bestuursleden en de Adviesraad
 • Verwerken van de binnenkomende en uitgaande post en het registreren van belangrijke post
  • Beheren officiële stukken
  • Beheer interne en externe poststukken
  • Subsidie brieven naar de Groninger gemeenten verspreiden
 • Administraties
  • Het voeren van correspondentie met externe partijen
  • Overzichten opstellen: AED-inzetten, aantal inzetten per gemeenten
  • Algemene interne mail beantwoorden, in samenwerking met de vice-voorzitter
  • Jaarlijks redigeren van het jaarverslag van GHV
 • Bestuurstaken algemeen
  • Voorstellen door het bestuur laten bekrachtigen
  • Monitoren van de lopende taken
  • Onregelmatig bijwonen van overleggen met gemeenten
  • Actief meedenken en participeren in de doorontwikkeling van GHV naar een semiprofessionele organisatie

 

Vaardigheden

 • Kunnen denken op hoofdlijnen
 • Besluitvaardig zijn
 • Langetermijnvisie voor GHV in het oog houden
 • Overzicht behouden
 • Prioriteiten stellen
 • Vertaalslag van beleid naar uitvoering maken
 • Leiding kunnen geven
 • Goede kennis van Microsoft Word en Excel

 

Persoonlijke eigenschappen

 • Goede communicatieve- en sociale vaardigheden
 • Ervaring met de toegewezen taken
 • Het is een pre indien u beschikt over bestuurlijke ervaring

 

Tijdsbesteding

De tijdsbesteding is gemiddeld 3-5 uur per week

 

Vergoeding:

GHV hanteert een marktconforme vrijwilligersvergoeding. Daarnaast geldt een onkostenvergoeding voor gereden kilometers en wordt door GHV een laptop beschikbaar gesteld.

 

Reageren?

Zin om in een leuke dynamische vrijwilligersorganisatie te werken? Reageer dan vóór 1 oktober 2018, door een korte motivatiebrief met CV te sturen naar [email protected]. Voor aanvullende vragen over deze vacature is de voorzitter bereikbaar op tel. 06-26778657