Wat is BLS?

De BLS-cursus is een basis-reanimatiecursus (beginnerscursus). BLS staat voor Basic Life Support.
Hiermee wordt basale reanimatie bedoeld, dus: borstcompressies, beademingen en het bedienen van een AED.

In een aantal uren leert u theorie over reanimatie en leert u de praktische vaardigheden om te reanimeren.

Schrijf uzelf in voor een BLS-cursus