Wat is een starterscursus?

Deze cursus is bedoeld voor diegenen die willen leren om te reanimeren. 

Als beginner leert u om adequaat te handelen bij een hartstilstand. 

In het theoretische gedeelte komt eerst de basiskennis uitvoerig aan bod. Daarna wordt op een reanimatiepop geoefend met borstcompressies, beademen en het gebruiken van een AED.  Ook voor deze oefeningen wordt veel tijd uitgetrokken zodat u voldoende tijd krijgt om vaardigheden aan te leren. Deze cursus wordt gegeven door een gecertificeerde instructeur. 

Tijdens een starterscursus leert u in ongeveer 3 uur

  1. het herkennen van een hartstilstand en wat dan te doen 
  2. te reanimeren: borstcompressies en mond-op-mond beademing geven
  3. het aansluiten en bedienen van een AED 
  4. samen te werken met andere cursisten 

Voorafgaand aan deze cursus hebt u thuis online een theorieles gevolgd. Informatie daarover ontvangt u na uw aanmelding. Na afloop van de cursus ontvangt u een reanimatiecertificaat. Daarmee kunt u uw inschrijving als burgerhulpverlener bij HartslagNu verlengen.

De cursus wordt grotendeels betaald uit gemeentelijke subsidies en daarnaast door uw eigen bijdrage van € 10. Deze bijdrage betaalt u bij uw aanmelding via onze website. Bij deze cursus ontvangt u, als u dat nog niet bezit, ook een wit reanimatiehesje. Daardoor bent u bij een oproep herkenbaar als burgerhulpverlener van Groningen HartVeilig. 

 

Corona

Bij al onze cursussen en trainingen is het Brancheprotocol van toepassing. Daarin staan alle richtlijnen om op een veilige manier te werken. Alle deelnemers ontvangen ook informatie met een aantal veiligheidsregels. Onze instructeurs zorgen voor een goede naleving.

Sommige onderdelen worden vanwege Corona niet door iedereen getraind maar voorgedaan, zoals de mond-op-mond beademing.

 

Schrijf uzelf in voor een starterscursus