Vergoeding gebruik AED

De minister van VWS heeft budget ter beschikking gesteld om de verbruikskosten van de Automatische Externe Defibrillator (AED) na een reanimatie te vergoeden. Deze regeling is bedoeld om het verbruik van AED's zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dat is heel belangrijk want elke AED-inzet is immers gericht op levensreddend handelen. 

Vanaf 2018 kunnen consumenten en organisaties de kosten voor de directe inzet van AED’s vergoed krijgen via de Regionale Ambulancevoorziening.

Meer informatie over hoe u dit aanvraagt vindt u op de website van onze regionale ambulancevoorziening: Ambulancezorg Groningen via de pagina "werkwijze vergoeding verbruikskosten AED na een reanimatie"