De bestuursleden van GHV hebben recht op een algemene onkostenvergoeding.

Deze vergoeding bedraagt € 50 per kwartaal (€ 200 per jaar). Voor de functies van planningsfunctionaris
en functionaris p.r. en social media is een vrijwilligersvergoeding van toepassing.
Deze bestuursleden ontvangen geen algemene onkostenvergoeding.