Bij de oprichting van GHV werd bekend dat slechts 12% van de mensen een hartstilstand overleeft.
Dit was mede door de inzet van mensen, die toevallig in de buurt waren en hulp konden bieden.
Aan dit toeval wil Groningen HartVeilig een einde maken door het trainen van burgerhulpverleners, die bij een reanimatie daadwerkelijk kunnen reanimeren en een AED (Automatische Externe Defibrillator) kunnen bedienen.
Om dit duidelijk vorm te kunnen geven is er een missie en een visie opgesteld.

Missie
De missie van Groningen HartVeilig is:

  • het vergroten van de slagingskans van reanimaties door goede burgerhulpverlening
  • het beschikbaar maken van voldoende AED’s.

Groningen HartVeilig staat voor het bieden van kwalitatief hoogstaande reanimatie. Zowel in de uitvoering zelf als door de burgerhulpverleners die reanimeren.
Deze uitgangspunten zijn de bouwstenen van ons fundament.

Visie
Onze ambitie is om voldoende burgerhulpverleners op te leiden in alle gemeenten van de
provincie Groningen. Door de inhoud van het scholingsaanbod, de nadruk op de herhaling
daarvan en door de mogelijkheid van professionele nazorg na een reanimatie neemt de
kwaliteit van de reanimatie toe.
Dit zijn belangrijke aspecten voor de kwaliteit en de slagingskans bij reanimatie.