De vervolgcursus is bedoeld voor Burgerhulpverleners die hun reanimatiediploma willen verlengen.

In de cursus worden reanimatievaardigheden opgefrist en worden praktijksituaties gesimuleerd.
Deze cursus is een combinatie van een herhalingscursus en de bekende 6-minuten-training.

In het eerste deel van de cursus wordt kort de theorie herhaald en worden de basisvaardigheden, zoals het geven van borstcompressies en beademingen en het gebruik van een AED, op een reanimatiepop geoefend.

Ook is er aandacht voor verdieping op een, voor de Burgerhulpverlener
relevant onderwerp, bijvoorbeeld het gebruik van een beademingsmasker.

Het tweede deel van de cursus bestaat uit een zogenaamde scenariotraining.
Er wordt een oproep van HartslagNu nagespeeld waarbij praktijksituaties worden geoefend waar u als Burgerhulpverlener mee te maken kunt krijgen.

De scenario’s kunnen plaatsvinden op de oefen locatie of op een andere plek.
In bepaalde scenario’s kan een Lotusslachtoffer een rol spelen in een ongevalssituatie.
Het Lotusslachtoffer zorgt met nagespeeld gedrag voor een zo realistisch mogelijke oefensituatie.

De cursus wordt gegeven door twee gecertificeerde instructeurs aan maximaal 12 cursisten. Tijdens het scenario houdt de instructeur toezicht en geeft na afloop tips.

In deze kleine groepen krijgt u veel aandacht en voldoende tijd om alle basisvaardigheden op te frissen en eventueel nieuwe vaardigheden aan te leren.

Naast de basisvaardigheden van het reanimeren wordt u getraind in:

– Het letten op gevaar, zowel op weg naar het slachtoffer als tijdens een reanimatie;

– Het samenwerken met andere hulpverleners;

– Het omgaan met eventueel aanwezige familieleden en/of huisdieren;

– Het overdragen van informatie aan de ambulancemedewerkers.

Voorafgaand aan deze cursus wordt van u enige voorbereiding thuis verwacht. Informatie daarover ontvangt u na uw aanmelding. Na afloop van de cursus ontvangt u een reanimatiecertificaat.

Als burgerhulpverlener kunt u daarmee uw inschrijving bij HartslagNu verlengen.

Hebt u nog geen reanimatiediploma?
Dan is deze cursus niet voor u. Volg dan eerst een starterscursus.
Een starterscursus is een basistraining voor diegenen die nog niet kunnen reanimeren.

Corona

Bij al onze cursussen en trainingen is het Brancheprotocol van toepassing. Daarin staan alle richtlijnen om op een veilige manier te werken.
Alle deelnemers ontvangen informatie met een aantal veiligheidsregels.
Onze instructeurs zorgen voor een goede naleving.

* Waarom 6 minuten? Lees hier verder